loader
day

Hero

Everyone deserves a chance to'
Walk with everyone else'...
אני שומעת את השיר הזה במצבים שאני מתקשה לקבל דעות של אחרים או כועסת על מצב או אדם.
המילים מאפשרות לי להניח בצד את כל הכעסים ולהבין שלא כולם חייבים ללכת בדרך מסוימת שאנחנו רוצים.
שאפשר לקבל אנשים למרות שהם לא בהכרח מתנהגים כמו שציפית מהם.


קארין
מרגיעה
מרגיעה
play
Crossover
play
50
plus המוזיקה שלי
50 צפיות
+ עוד
Reuven B
Ori Leshman
קארין
סול יחזקאל
0 תגובות