loader
day

Instruments of the Orchestra

כלי נגינה היו קיימים מאז ומתמיד, ותפקידם היה ללוות ריקודים, מצעדים ועוד. התנ"ך אף מספר לנו כי עוד בעבודת בית המקדש ניתן היה לחזות בחצוצרות ונבלים. בתחילה היה מספר משפחות של כלי נגינה (כמפורט בהמשך), ובמאה ה-20 הצטרפו הכלים האלקטרונים. אז מי יש לנו בשבט העצום הזה?
1. משפחת המיתרים (כלי הקשת): כינור, ויאולה, צ'לו, קונטרה בס.
2. משפחת כלי הנשיפה מעץ: חליל, אבוב, קלרינט, פגוט.
3. משפחת כלי הנשיפה ממתכת: קרן, חצוצרה, טרומבון, טובה.
4. משפחת כלי ההקשה: טימפאני, תוף סנר, קסילופון, גונג, מרימבה.
5. משפחת כלי הפריטה: נבל.


Tom Divon
מבצע:
Music Theory & Aural Perception
לחן:
מלהיבה
מלהיבה
play
Crossover
play
1121
plus המוזיקה שלי
1121 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
0 תגובות