loader
day

Sittin' On The Dock Of The Bay

אז האמת שאת השיר הזה הכרתי בקורס פה וכשקראתי את המשימה הוא ישר עלה לי!

אפשר לראות כאן את המוסיקה ככלי וכעוד שפה
שלא משנה מאיפה אתה מי אתה ובן כמה אתה אתה יכול לדבר אותה, לחלוק אותה ולהנות ממנה עם אחרים.
יש פה שיתוף מרחבי העולם, משהו שיכול להוביל לשינוי חברתי
כשלמרות כל השוני ויש הרבה, יש משהו משותף בין כל האנשים.


Noy Shaharabani
מבצע:
playing for change
מעשירה
מעשירה
play
Crossover
play
888
plus המוזיקה שלי
888 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
maalottarshiha
Tali Randall
Noy Shaharabani
0 תגובות