loader
day

שיר העבודה והמלאכה

מי יצילנו מרעב? מי יאכילנו לחם רב? מי ישקנו כוס חלב? למי תודה, למי ברכה?
התשובה לשאלות הללו עבור יהודי הגולה, טרם הציונות והעליות לארץ הייתה ודאי צריכה להיות- אלוהים.
אולם לביאליק יש תשובה אחרת, מוחצת עבור החלוצים, אנשי היישוב.
מי שיצילו אותנו הם רק- העבודה והמלאכה!!!


Ori Leshman
מבצע:
קולות שלובים
מילים:
חיים נחמן ביאליק
לחן:
מעשירה
מעשירה
play
ישראלי
play
3105
plus המוזיקה שלי
3105 צפיות
+ עוד
אופיר גור
MAY
יעל קליין
zivit
Michal Graf
Tom Divon
Idan Rozenzveig
יעל ברגר
Liron Einhorn Fruchter
Yarin Hazani
ערד אמיר
שיר שטח
Amit Amossi
chen revah
 עינת יעקובי
עדי ברקוביץ'
Ori Leshman
Dekel Shlomovitz
מרגו אלוש
Snir Yeish
Gal Yehzkel
אשרת גרונדלנד
music communication
דרור ילון
השיר הישראלי 1 2016
D.L
Yael Klein
גלי גושן
Dotan Shechter
Nitza Gletzer
May Shemie
Mor David
Vardit Ela Rotem
אבשלום אורנשטיין
Paz Ben Aharon
יעל סיסם
תומר פישר
Eilon Sarfati
Omer Velleman
2 תגובות
תומר פישר
תומר פישר
עיבוד של אלון אולארצ'יק.. :)
פברואר 11, 2016 16:22
Tom Divon
Tom Divon
האידיאולוגיה תמיד - ועודנה - משחקת תפקיד חשוב בשירים. כך, עשרות שנים אחורה אנו עדים למלחין נחום נרדי, שהלחין את "שיר העבודה והמלאכה" (מילים: ביאליק). שיר שכולו תחושה של עצמאות ועשייה. אפשר כמעט להריח את האדמה המעובדת כאשר מאזינים למוסיקה. כמו שירים אחרים באותה תקופה, גם שיר זה מושתת על טקסטים של אהבת היישוב ועל כך שאלוהים כבר לא יציל אותנו ("בעד ארצנו").
נובמבר 12, 2015 15:09