loader
day

בצער לא רב ביגון לא קודר

השיר "בצער לא רב, ביגון לא קודר" (של חנוך לוין) הינו יצירה של כספי עם ריקי גל. השיר לקוח מתוך המחזה הסאטירי "קטשופ", שעלה בשנת 1969, בתיאטרון הקברט הסאטירי של הקאמרי. המחזה בוים על ידי דוד לוין, אחיו של חנוך, והולחן ע"י אלכס כגן. זה היה מחזה שסבב סביב שיחות השלום במזרת התיכון (שני מערכונים ואז שיר).
הטקסט -
# מתייחס באירוניה בוטה לטקסטים שמלווים מודעות אבל .הצירוף השבלוני ("בצער רב וביגון קודר"...) שחנוך לוין מרחיב ומשנה על ידי תוספת מילת השלילה ("בצער לא רב") מדגיש את שוויון הנפש של החיים כלפי המתים, את זילות חיי האדם בעידן מלחמות, והופך לפזמון עליז. החזרה המקפצת הזו מדגישה דווקא את המציאות העגומה המעוצבת בו (אלמנט ניכור ברכטיאני).
# הבית הראשון נפתח במלים: "אני זוכרת אותך זוכרת היטב", ואילו בבית האחרון נאמר: "אני שוכחת אותך, שוכחת היטב" - כאילו מתחילת השיר ועד סופו הספיקה האישה לשכוח את זה שנפטר.
הלחן -
# אלכס קגן מנסה להלחין בניגוד לטקסט כדי ליצור ניכור. מהפתיחה, דרך הפזמון, יש תחושה של מארש צבאי. הטקסט יושב באקצנט על הפעמה, דבר המחזק תחושת צבא. בביצוע של תיקי דיין היא נשמעת אישה כאובה, שחוותה שכול. זה במיוחד מתבטא בפזמונים, בהגשה "פטריוטית". את המלים: "אני שוכחת אותך שוכחת היטב", היא שרה בעדינות ובלחש.


Tom Divon
מבצע:
ריקי גל
מילים:
מתי כספי
לחן:
מתי כספי
משעשעת
משעשעת
play
ישראלי
play
1581
plus המוזיקה שלי
1581 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
ענבל
ענבר קפלן
Maya Vorobyov
0 תגובות