loader
day

חשוב על זולתך

שיר מחשבה על הזולת/האחר --כשאנחנו ביומיום עושים פעולות שגרתיות, יש לחשוב על הזולת. חשוב לפתח רגישות לאחר באשר הוא. הערך של הכרת האחר ורגישות לאחר- מאוד חשוב בהכשרה שלי -ערבית ובכל הכשרה לסטודנטים, כמובן.
מצרפת השיר המתורגם לעברית:
חשוב על זולתך/מחמוד דרוויש
כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את מזון היונים]
כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את שוחרי השלום]
כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך
[אל תשכח את מי שיונק מי עננים]
כשאתה שב אל הבית, ביתך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את עם-האוהלים]
כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך
[יש מי שאינו מוצא מקום לשינה]
כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך
[חשוב על אלה שאיבדו זכותם למילים]
כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך
[אמור: הלוואי שהייתי נר בחשכה]


Irit Naiman
מבצע:
מירה עווד
מילים:
محمود درويش-מחמוד דרוויש
לחן:
מרסל ח'ליפה
מעשירה
מעשירה
play
ערבית
play
94
plus המוזיקה שלי
94 צפיות
+ עוד
Irit Naiman
Ori Leshman
Vardit Ela Rotem
גילה לוי נוה
Galit Florentz
0 תגובות