loader
day

חשוב על זולתך

שיר מחשבה על הזולת/האחר כשאנחנו ביומיום עושים פעולות שיגרתיות...פיתוח רגישות לאחר באשר הוא,
מצרפת הישר: חשוב על זולתך/מחמוד דרוויש
כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את מזון היונים]
כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את שוחרי השלום]
כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך
[אל תשכח את מי שיונק מי עננים]
כשאתה שב אל הבית, ביתך, חשוב על זולתך
[אל תשכח את עם-האוהלים]
כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך
[יש מי שאינו מוצא מקום לשינה]
כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך
[חשוב על אלה שאיבדו זכותם למילים]
כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך
[אמור: הלוואי שהייתי נר בחשכה]


Irit Naiman
מעשירה
מעשירה
play
ערבית
play
55
plus המוזיקה שלי
55 צפיות
+ עוד
Irit Naiman
0 תגובות