loader
day

500 miles

לפעמים אני מרגישה כל- כך רחוק מהבית, מהלב, מהמקום הטוב והבטוח. בשיר הזה מטיבים פיטר, פול ומרי לבטא את הגעגועים העייפות והכמיהה להגיע הביתה.


איילת גולן
מבצע:
פיטר פול ומרי
מרגיעה
מרגיעה
play
עממית
play
554
plus המוזיקה שלי
554 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
איילת גולן
david
0 תגובות