loader
day

Rebel heart

הקורז ליוותה אותי בנעורי. הנעימה הזאת למרות שהיא נקראת לב מורד מאד נחמה אותי היא ייצגה בשבילי את הלבלוב והפריחה הנביעה שבנעורים.
והבטיחה לי עתיד טוב יותר למרות ואולי בגלל כל הקשיים והמאבקים.
הכנרת הלחינה את הקסם הזה.


איילת גולן
לחן:
Sharon Corr
מנחמת
מנחמת
play
עממית
play
2009
plus המוזיקה שלי
2009 צפיות
+ עוד
איילת גולן
David Lachmy
0 תגובות