loader
day

מוקפת באור

שיר שמתאר פרידה מאדם אהוב (במקרה זה, רובס כתב את השיר לאמו) ליד מיטת חוליו, ברגעיו האחרונים. אבל בשיר, הרגעים הללו לא מתוארים כרגעי אימה, עצב תהומי וייאוש.
המקצב החוזר בכלי ההקשה, הקולות המלווים כמעין מקהלה דתית עצומה, הופכים את השיר למעין טקס שמאני, מיסטי של "שחרור" מהחיים הללו... סוף מסע ותחילתו של מסע אחר, אולי בעולם אחר (אולי אפילו עולם טוב יותר).


Ori Leshman
מבצע:
דני רובס
מילים:
דני רובס
לחן:
דני רובס
מנחמת
מנחמת
play
ישראלי
play
3276
plus המוזיקה שלי
3276 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
jacob dor
Guy Reisman
שמואל בן דב
Merav Asres
הגר רביץ
שירה
איילת גולן
נעמי דניאל
שלמה
0 תגובות