loader
day

מוקפת באור

שיר שמתאר פרידה מאדם אהוב (במקרה זה, רובס כתב את השיר לאמו) ליד מיטת חוליו, ברגעיו האחרונים. אבל בשיר, הרגעים הללו לא מתוארים כרגעי אימה, עצב תהומי וייאוש.
המקצב החוזר בכלי ההקשה, הקולות המלווים כמעין מקהלה דתית עצומה, הופכים את השיר למעין טקס שמאני, מיסטי של "שחרור" מהחיים הללו... סוף מסע ותחילתו של מסע אחר, אולי בעולם אחר (אולי אפילו עולם טוב יותר).


Ori Leshman
מבצע:
דני רובס
מילים:
דני רובס
לחן:
דני רובס
מנחמת
מנחמת
play
ישראלי
play
2002
plus המוזיקה שלי
2002 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
נעמי דניאל
איילת גולן
שירה
הגר רביץ
Merav Asres
שמואל בן דב
Guy Reisman
jacob dor
0 תגובות