loader
day

יד ביד

חושבת שבקורס הזה גיליתי את הקסם שבין מוסיקה לחיבור בין אנשים; הגענו איש איש ופעימותיו הוא מכרים יותר ומכרים פחות.
המוסיקה עם התכנים שהעלתה לאט לאט גרמה לנו להכיר זה את זה ברובד סב- אנושי. עקף את חלק מקשיים בהכרות רגילה וחיבר ישר בין הלבבות.
והידע העצום שהעשרת אותנו בו אורי בכל שיר ושיר פתח דלתות לעולמות שלא יכרנו. אז תוזה לכל אחד מאיתנו על שפתחנו את ליבינו ולו במעט.

מאחלת לעצמנו שנזכור את החוויה ונמשיך בלחן חיינו כאשר אנו מחברים בין הקולות המנגינות והתווים שלנו לאלה של אחרים בניסיון ליצור הרמוניה וחיים מחוברים ועשירים יותר. יד ביד


איילת גולן
מבצע:
משתתפי הפסטיגל 84
מילים:
תלמה אליגון רוז
לחן:
רוני וייס
מלהיבה
מלהיבה
play
ישראלי
play
381
plus המוזיקה שלי
381 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
קציר אביגיל
איילת גולן
jacob dor
ברכה צוריאל
הגר רביץ
0 תגובות