loader
day

Vidit suum dulcem natum

אריה מס. 6 מתוך הסטאבט מאטר של פרגולזי. הסטאבט מאטר הינו מזמור קתולי מהמאה ה13. מלחינים רבים הלחינו את הטקסט הזה. הגרסה של פרגולזי  מהמאה ה18, היא מהפופולארית ביותר.

She saw her sweet Son
dying, forsaken,
as He gave up the spirit.

קוים מלודיים מהממים ומרגשים. פרגולזי מיטיב לצייר בצלילים מכמירי לב את האם שרואה את בנה גוסס.

כאן בשירתה של אמה קרקבי הנהדרת. Mai Israeli Leshman
מבצע:
Kirkby Emma
לחן:
pergolesi Giovanni Battista
מרגיעה
מרגיעה
play
קלאסי
play
1270
plus המוזיקה שלי
0 תגובות