loader
day

zar

אין היסטוריה. יש בני אדם. זה רנגו קולקטיב, הרכב סודני הפועל מקהיר. הם מנגנים על כלים עתיקים ומשמרים טקסי פריון, כישוף והודיה אפריקאים קדומים.


עמית הכט
מבצע:
Rango Collective
לחן:
מעוררת
מעוררת
play
עולם
play
589
plus המוזיקה שלי
589 צפיות
+ עוד
Ruti Vered
Ori Leshman
Mai Israeli Leshman
Vardit Ela Rotem
1 תגובות
Ruti Vered
Ruti Vered
עמית זה דומה למוזיקה ברברית ממרוקו, יש לזה לדעתי לגמרי היסטוריה. אם אמצא את הקלטת של המוזיקה הברברית שלי אשלח לך. מאוד דומה
נובמבר 09, 2017 01:47