loader
day

היה כדאי שלום חנוך

השיר הזה מספר סיפור על דברים שעברו שצריך להתמודד איתם, וצריך להשלים איתם.
זה מבחינתי מסמל שלום עם עצמך, איך להשלים עם עצמך ולקבל דברים.

LIat Menashe


סטודנטים מספרים
מבצע:
שלום חנוך
מנחמת
מנחמת
play
Crossover
play
950
plus המוזיקה שלי
950 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
Yaelly
0 תגובות