loader
day

אדרבה - שנראה כל אחד במעלת חברנו

השנה האחרונה הייתה לא שנה קלה, שנה עם הרבה שנאה של אחד כלפי השני ואלימות חינם
כולי תקווה שכל אחד מאיתנו יאמץ קצת סבלנות וסובלנות לשני ושהמילים של ר' אלימלך מליז'נסק יחלחלו לתוכנו

אדרבה אדרבה ותן בליבנו
שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו
ושנדבר כל אחד על חברו בדרך הישר והרצוי לפניך
ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו
ותחזק אותנו באהבה אליך
כאשר גלוי וידוע לך
שיהיה הכל נחת רוח אליך


Yaelly
מבצע:
שולי נתן
מילים:
רבי אלימלך מליז'נסק
מעשירה
מעשירה
play
יהודית
play
906
plus המוזיקה שלי
906 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
0 תגובות