loader
day

בחוץ

הבחוץ זה הצד של ה-אם תיפול באמצע הרחוב
אז אף אחד לא יעזור, אף אחד לא יעזור
הבחוץ זה הצד של ה-איך יהודי מגרש יהודי
של הבושה וחרפה של האלוהים ישמור
הבחוץ זה הצד של ה-יגאל עמיר, של ה-אורה נמיר
של מאבק המורים ביולי תמיר
ומכל המקומות שיש בעולם היא רוצה שאגמור
שאגמור דווקא שם?


Irit
מבצע:
ערן צור
מילים:
אתגר קרת
לחן:
ערן צור
משעשעת
משעשעת
play
רוק
play
448
plus המוזיקה שלי
448 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
אורי אפרת
Mai Israeli Leshman
0 תגובות