loader
day

1982 Starmaker · The Kids From Fame

במדע הנסתר העולם יעבור כולו שבעה שלבים פלנטריים. בהווה אנו נמצאים בשלב הפלנטרי הרביעי ועדיין עלינו לעבור שלושה שלבים נוספים. אתאר אותם בקצרה למען בהירות העניין. שמות הפלנטות המוזכרות בהמשך אין בכוונתם להצביע על כוכבי הלכת של ההווה, אלא שהם רק סימנים שנועדו לשם בניית תמונות נפשיות. מה שאנו רואים בשמיים כיום אלו הם רק זיכרונות, שרידים מן העבר של התנאים הפיזיים של פלנטת האדמה.

השלב הראשון נקרא שבתאי הקדום (סטורן). כאן נאמר לנו שבני האדם רכשו את הצורה הבסיסית של הגוף הפיזי – לבני האדם יש את הגוף הפיזי הזה במשותף עם המינרלים של כדור הארץ וזה מה שמהווה את מערכת העצמות. כולנו יודעים כיצד אנחנו מינרליים בעצמותנו.
השלב השני נקרא השמש הקדומה היכן שנאמר שבני אדם רכשו לראשונה את הגוף האתרי או את גוף החיים, לבני האדם יש את הגוף האתרי במשותף עם ממלכת הצומח של האדמה והכוח האתרי הזה היה חיוני לבניית שבעת האיברים העיקריים של הגוף והדם.
השלב השלישי נקרא הירח הקדום שבו בני האדם רכשו את הגוף האסטרלי או גוף הרגשות והתחושות – לבני האדם יש את הגוף הזה במשותף עם ממלכת החיות של האדמה. האיברים המשמעותיים כאן קשורים עם מערכת העצבים והמוח.
השלב הרביעי הוא השלב הנוכחי של האדמה שלנו שבו בני האדם רכשו לראשונה אגו, כלומר, מודעות עצמית או תודעה עצמית, היכולת להבין נפרדות מהעולם. זה מה שרודולף שטיינר מכנה האיבר הראשון הרוחני של האדם.
השלב החמישי יתרחש במה שרודולף שטיינר מאפיין כשלב יופיטר (צדק). שלב זה של אבולוציית האנושות יאפשר לישויות האנושיות לרכוש עוד איבר רוחני: מאנאס, או רוח-העצמיות (עצמיות הרוח). כדי שזה יתרחש חייבת להיות התעלות לרוח (ספיריטואליזציה) של הגוף האסטרלי דרך הפעולה של תודעת האגו. הכוונה היא שתודעת האגו תעבוד על הטיהור של הרגשות, המחשבות, הרצונות והתשוקות. הגוף האסטרלי המשופר הזה יוביל לתפיסת העולם האסטרלי באותה הדרך שבה הגוף האסטרלי או התחושתי הוביל לתפיסה של העולם הפיזי. זאת תהיה תוספת לתפיסה של העולם הפיזי – התודעה של מלאכים.
השלב השישי יהיה שלב ונוס (נוגה) באבולוציית העולם. כאן האנושות תשכלל את הגוף האתרי דרך העבודה של האגו ותמיר אותו למכשיר עבור עוד איבר רוחני: בודהי, או רוח-החיים. ההרגלים והחיים המוסריים יעברו טרנספורמציה לכל מה שהוא טוב, אמיתי ויפה, ותפיסתו של האדם תתרחב לאזורים נמוכים יותר של הדוואכן – התודעה של ארכנגלים (מלאכי-עליון).
השלב השביעי יהיה השלב של וולקן שבו הגוף הפיזי של הישויות האנושיות ייהפך לטהור ויהדהד עם אור-חיים ומילה. האנושות תהיה מסוגלת להשיג איבר רוחני נוסף: אטמה או אדם-הרוח. עם האיבר הרוחני החדש הזה האנושות תגיע עם התודעה שלה לקצה עד לדרגות הגבוהות של הדוואכן – לתודעת הארכאי.
זוהי רק סקירה מהירה, כי כל שלב אומר גם שכל ממלכות הטבע וגם הממלכות הגבוהות עוברות ספיריטואליזציה – גם הן ישתנו ויתקדמו הלאה. מה שהיה ימות וייוולד מחדש אחרי תקופה של פראלאיה (Pralaya) או 'מנוחה' בכול שלב. זה פשטני מאוד אבל התעמקות יתר על המידה בעניין הזה כעת, תגרום לנו לסטות מהנושא שלנו היום.


D.L
מבצע:
The Kids From Fame
מנחמת
מנחמת
play
פופ
play
11
plus המוזיקה שלי
11 צפיות
+ עוד
D.L
0 תגובות