loader
day

Our House · Crosby, Stills, Nash & Young Deja Vu ℗ 1970 Atlantic Recording Corp.

איש סטואי עם השפעה גדולה במיוחד
היה הפילוסוף אפיקטטוס,
שכתב שסבל נובע
לא מהארועים בחיינו, אלא מהשיפוט שלנו אותם.

זה הדהד בחזקה בפסיכולוגיה המודרנית
ותנועות העזרה העצמית.
לדוגמה, תרפיה התנהגותית רגשית רציונלית
מתמקדת בשינוי עמדות המכשילות את העצמי
שאנשים יוצרים בנוגע לנסיבות חייהם.

יש גם את הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל.
שמושפעת מתקופת שהותו של פרנקל
כאסיר במחזה ריכוז,
לוגותרפיה מבוססת על העיקרון הסטואי
שאנחנו יכולים לרתום את כוח הרצון שלנו
כדי למלא את חיינו משמעות,
אפילו בנסיבות החשוכות ביותר.


האני שלי תתפלאו
מאמין אם אומרים לו
כמה טוב לנו
הגוף עוזר לו פיזיולוגית
צחוק חיוך שלווה
משחררים דפומינין חיובים
לגוף
ואחד משלים את השני.הסטואים מאמינים שהכל
סביבנו
פועל לפי חוק סיבה ותוצאה
היוצרת מבנה רציונלי של היקום
לה הם קראו לוגוס.

למרות שלא תמיד אנו שולטים
על הארועים שמשפיעים עלינו,
אנחנו יכולים לשלוט
על הדרך בה אנו מתייחסים לדברים.

במקום לדמיין חברה אידאלית,
הסטואים מנסים להתמודד עם העולם כמו שהוא

בעודם שואפים לשיפור עצמי
דרך ארבע מעלות עיקריות:

תבונה פרקטית,

היכולת לנווט במצבים מסובכים
בצורה לוגית, מודעת, ורגועה;

הבלגה,

ריסון עצמי ומתינות בכל היבטי החיים;

צדק,

טיפול באחרים בהגינות גם אם שגו;

ואומץ,

לא רק במצבים יוצאי דופן,

אלא עמידה באתגרים יומיים בבהירות ויושרה.

כפי שכתב סנקה, אחד הסטואים הרומאים
המפורסמים,

"לפעמים, אפילו לחיות זה פעולה של אומץ."

אבל בעוד סטואיות מתמקדת בשיפור עצמי,

היא לא פילוסופיה הממוקדת בעצמי.

בזמן בו חוקים רומאיים החשיבו עבדים כרכוש,

סנקה קרא לטפל בהם באנושיות,

והדגיש שכולנו חולקים
את אותה אנושיות בסיסית.

סטואיזם גם לא מעודד פסיביות.

הרעיון הוא שרק אנשים שטיפחו מעלות ושליטה עצמית בעצמם
יכולים ליצור שינוי חיובי באחרים.

אחד הכותבים הסטואים הכי מפורסמים
היה גם אחד השליטים הרומים הכי גדולים.

במשך שלטונו בן 19 השנים
סטואיות נתנה למרכוס אאוריליוס את הנחישות
להוביל את האימפריה בשתי מלחמות משמעותיות,

בעודו מתמודד עם האבדן של רבים מילדיו.


D.L
מבצע:
Crosby, Stills, Nash & Young
מרגיעה
מרגיעה
play
קאנטרי
play
28
plus המוזיקה שלי
28 צפיות
+ עוד
D.L
0 תגובות