loader
day

The Fool On The Hill

Schumann Resonance
התהודה של שומאן
(בקיצור – SR) מתארת סדרת גלים אלקטרומגנטיים המתקיימים בחלל "האלקטרומגנטי" של כדור הארץ (החלל שבין פני כדור הארץ לבין היונוספרה), ויוצרים תהודה. היא קרויה על שם הפיזיקאי שניבא אותה בצורה מתמטית ב- 1952 – ווינפריד שומאן (Winifried Otto Schumann), ונוהגים לכנות אותה התדר של כדור הארץ, או פעימת כדור הארץ. (למרות שאינה נובעת מכדור הארץ אלא דווקא משכבות החלל שמקיפות אותו).

כבר בשנות החמישים, הבין המדען שומאן כי מאחר והיונוספרה – שהיא שכבת הגזים שמקיפה את כדור הארץ החל מגובה 60 קילומטר ועד גבול האטמוספרה, נושאת מטען חשמלי חיובי, וכדור הארץ נושא מטען שלילי, הרי שהחלל שנוצר ביניהן, נושא מתח חשמלי שמתפרק בקביעות באמצעות סופות ברקים על כדור הארץ. במקביל אותו חלל גם מתפקד כתיבת תהודה, כשהמתח החשמלי בתוכה מתורגם גם לתדרים של סאונד.

תיבת התהודה הזו שמקיפה את כדור הארץ – גם משמשת אותנו להעברת כול תקשורת התדרים, גלי הרדיו, ותקשורת לוויינים למרחקים ארוכים.


שומאן גילה כי יש קיים טווח של גלים אלקטרומגנטים EM המופקים מהמתח החשמלי שנוצר בין כדור הארץ לשכבת היונוספרה, והוא טווח שניתן למדידה ועומד על ממוצע של 7.83הרץ.

התגלית הזו פורסמה ב1954 ב"Technische Physik", אך לא גררה הדים רבים, עד שרופא צעיר בשם ד"ר אנק מולר מקולג' הנס ברגר בגרמניה, הבחין כי קיימת קורלציה מפתיעה בין אותם תדרים שמופקים בתיבת התהודה של כדור הארץ (תדרי EM), לבין התדר היסודי של מוח האדם ושל רוב היונקים על כדור הארץ, ופנה לד"ר שומאן בבקשה לחקור את הנושא.

ב- 1979, ביצע יורשו של דר' שומאן, המדען הרברט קניג Herbert König מאוניברסיטת מינכן, ניסוי כדי לבדוק מהם התדרים המופקים כאשר אור או ברק מתפרק בין כדור הארץ ליונוספרה, ואישר את קיומם של הגלים שדר' שומאן ניבא ברמה מתמטית, כשהממוצע שלהם הוא של 7.83 HZ (הרץ = כמות סיבובים לשנייה). הוא זיהה תופעה גלובלית, המתארת סדרה של טונים בתדר נמוך במיוחד (ELF-Extremely low frequency) המהווים חלק מהשדות האלקטרומגנטים של כדור הארץ, וקשורים לפעילות החשמלית באטמוספרה, במיוחד בזמנים של פעילות ברקים אינטנסיבית.

קוניג הדגים קשר בין "התהודה של שומאן" לבין מקצבי המוח השונים – למרות שמדובר בגלים אלקטרומגנטים מול גלי קול (שניהם נמדדים בHZ). הוא השווה הקלטות EEG אנושיות עם שדות אלקטרומגנטיים טבעיים בסביבה, ומצא כי התדר העיקרי המיוצר במוח על ידי תנודות שומאן – 7.83הרץ, נמצא בטווח של קצב גלי אלפא (בגבול תטא) – שהוא הקצב הדומיננטי במוח של כל היונקים במצב מנוחה ורגיעה. תדרים אלו שולטים בהיפוקמפוס (הנמצא במוח), שהוא חלק ממערכת הלימבית המעורבת בהיבטים רגשיים וזיכרון של התנהגות.


תדר שומאן כך נטען, משפיע על גלי המוח שלנו. גלי אלפא ותטא מופיעים במוח כאשר אנו נמצאים על הגבול בין שינה ליקיצה, וגם כאשר אנו מתרגלים מדיטציה. אלו התדרים במוח, שאחראים ל"הטענת" הגוף באנרגיה, לתפקוד המערכת החיסונית ושאר מערכות הגוף, וגם למצב הרוח, ליצירתיות, ליכולת ללמוד או לזכור ועוד, והם זהים לתדרים האלקטרומגנטים שמקיפים את כדור הארץ.
בהתחשב בעובדה שכמות התדרים ביקום היא אין-סופית (כמו המספרים), הרי שקשה להאמין כי מדובר במקריות. נראה כי מסיבות אבולוציוניות ואחרות, החיים על כדור הארץ, התאימו עצמם לסביבה האלקטרומגנטית של תדרי שומאן (שאנשי רוח מכנים – "פעימת כדור הארץ"), וכך היה מליוני שנים.


D.L
מבצע:
Sergio Mendes
מעשירה
מעשירה
play
soul
play
12
plus המוזיקה שלי
12 צפיות
+ עוד
D.L
0 תגובות