loader
day

Lay All Your Love On Me

אני ורק אני ה א ד ם (הרי כבר אמרו אם אין אני לי מי לי)
יכול להשיג שינוי , צריך לשנות את זווית הראייה שלי
עלי להבין שאני מחולל השינוי
להיות מוכן להסתכל על הקשיים שלי
ולא להאשים את העולם ואשתו בצרות שלי
לקחת אחריות על ההתנהגות שלי בסיטואציות יום יומיות הנקרות בדרכי (מעין מבחן התנסות יום יומי)
ולזכור למרות הכל להאמין בעצמי ובכוחותיי לחולל שינויים.

"קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים"

"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" מהטמה גנדי

"אתמול הייתי חכם , אז רציתי לשנות את העולם.
היום אני נבון , אז החלטתי לשנות את עצמי" ג'לאל א-דין רומי


david
מבצע:
Abba
מעוררת
מעוררת
play
עולם
play
15
plus המוזיקה שלי
15 צפיות
+ עוד
david
0 תגובות