loader
day

לאדינו בארץ ישראל

קולו העמוק של אברהם פררה ז"ל. קול שכמו בא מההרים ומזמנים אחרים, שר רומנסה של יהודי ספרד, שנשאו איתם את השירה
בשפה הספרדית של ימי הביניים, שפתם של היהודים. זוהי שירה שסבבה בבתים ובשווקים, בבתי הכנסת וחצרות בעיקר בפי נשים. סביב הים התיכון ובבלקן, שירה שהיתה חלק מהזהות היהודית של המרחב והשפיעה גם על השכנים באיזמיר, באיסטנבול, אדירנה, סלוניקי, סופיה, סקופיה, ניש, שטיפ, בלגרד, סרייבו , טורינו ועוד. קולו של אברהם פררה מחזיר אותי לילדותי וגם לזמנים שלפני הולדתי ולפני שהזיכרון שלי יכול להגיע.


Hava Pinhas- Cohen
מבצע:
אברהם פררה
מילים:
רומנסה עממית
נוסטלגית
נוסטלגית
play
קלאסי
play
441
plus המוזיקה שלי
441 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
צופן אגמון
שמואל בן עמי
Vardit Ela Rotem
raviv gruener
Lian
0 תגובות