loader
day

אתה פלא

מה שמרגש במוסיקה היא היכולת שלה להעביר מסרים אוניברסליים לכל אדם ולגעת בנשמה
היתירה שלנו ולגייס אותנו לעשות את העולם ראוי יותר לכל ברואיו.


צפורה ליבנה
מבצע:
חווה אלברשטיין
משמחת
משמחת
play
Crossover
play
48
plus המוזיקה שלי
48 צפיות
+ עוד
צפורה ליבנה
Ori Leshman
0 תגובות