loader
day

Comme Toi

ם רק היית אומרת, מקצה העולם
הייתי מלקט לך פנינים מן הים,
נושא אותך אל ארץ אחרת, אי לא קיים.

אם רק היית אומרת, מסוף המדבר
הייתי מבקש לך מחרוזת ענבר,
אך בשתיקה שלך הערב - אין לי דבר.


david
מבצע:
Jean-Jacques Goldman
מעשירה
מעשירה
play
צרפתי
play
10
plus המוזיקה שלי
10 צפיות
+ עוד
david
0 תגובות