loader
day

Culture Club - Karma Chameleon


השיר הזה מדבר על הקרמה שחוזרת על הבנאדם משום שהוא מתנהג לנגד הרגשתו, ההתנהגות הזאת נובעת מהתייחסותו המיותרת לדברם של האנשים מסביבו. זה מה שאני משתדלת לא לעשות בחיי היום יום שלי.


rania haj yahia
מעוררת
מעוררת
play
פופ
play
105
plus המוזיקה שלי
105 צפיות
+ עוד
rania haj yahia
david
1 תגובות
david
david
מאחר ואתה האחראי הבלעדי על מחשבותיך, רק אתה יכול לשנותן.
אתה תרצה לשנות אותן, כשתיווכח שכל מחשבה יוצרת, על פי טבעה שלה.
זכור שהחוק פועל לעד ושאתה תמיד פועל בהתאם למחשבות שאותן אתה מארח באופן יום יומי.
לכן, החל עכשיו לחשוב רק את המחשבות שיביאו לך בריאות ואושר."

פאראמהאנסה יוגננדה


"שים לב למחשבות שלך, הן הופכות להיות מילים
שים לב למילים שלך, הן הופכות להיות מעשים
שים לב למעשים שלך, הם הופכים להיות הרגלים
שים לב להרגלים שלך, הם הופכים להיות להיות אופי
שים לב לאופי שלך, הוא הופך להיות גורל..."
גורל=קארמה ;)
נובמבר 05, 2019 22:51