loader
שרית וינו אלעד
שרית וינו אלעד

מוזיקה בשבילי היא החופש להרגיש. היא כמו חוש נוסף שמערבל את כל האחרים. מוזיקה זה געגוע, זה תקווה. זה עבר ועתיד שמגולמים בצליל. זה מרחבי הנפש. זה כמו לטייל בלי לצאת מהחדר.

ההמלצות שלי
המלצות של חברים באתר
לכל הממליצים