loader
נאוה סמל
נאוה סמל
מוזיקה היא הדופק הפועם שלי. לצליליה אני כותבת. ממנה אני שואבת השראה ואווירה למה שמתחולל בספר. בהיותי סופרת, אני מחפשת מלים שיפגשו את המוזיקה, שיתרועעו עמה, שיצחקו ויכאבו ביחד. בשבילי, הן בנות ברית אמיצות. על ייסוריו של המוזיקאי כתבתי ברומן "ראש עקום" (2012) ואף שילבתי בספר את היצירה האופראית-בימתית שהוא מחבר במסתור, בהיותו בעליית גג באיטליה תחת הכיבוש הנאצי. באופן מוזר, הפכתי מלים למוזיקה והיא התנגנה מתוכן.
ההמלצות שלי
לכל הממליצים