loader
עמית הכט
עמית הכט

מוזיקה היא בשבילי חיבור, לנשמה, לקהילה, לחיים, לעולם הרוחש מאחור, היא ריבוי של הבזקי רגע ורסיסי צליל ליחידה נושמת אחת, שפה של ניגודים; מוזיקה היא דופק הלב החי והמחיה של כל קיים ומתקיים, היא שפת היצירה, קצב האמת, שם מאחור, בלי שאיש שם לב, היא משנה את עולם בשקט, וטוב שכך.

ההמלצות שלי
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
לכל הממליצים