loader
עמית הכט
עמית הכט

מוזיקה היא בשבילי חיבור, לנשמה, לקהילה, לחיים, לעולם הרוחש מאחור, היא ריבוי של הבזקי רגע ורסיסי צליל ליחידה נושמת אחת, שפה של ניגודים; מוזיקה היא דופק הלב החי והמחיה של כל קיים ומתקיים, היא שפת היצירה, קצב האמת, שם מאחור, בלי שאיש שם לב, היא משנה את עולם בשקט, וטוב שכך.

ההמלצות שלי
לכל הממליצים