loader
day

הדג נחש- עוד יהיה טוב

לתפיסתי שיר זה מייצג את הביחד של בני הדור שלנו ואף משמש סוג של גשר.
הוא מדבר על כך שהבן של הפועל בא לבקר והם היו מביאים לו בגדים , כי אנשים זה אנשים.
זה מזכיר לנו לשלא משנה מה אנחנו ביחד והדברים הקטנים יכולים לגשר על הבעיות הגדולות והקשות בעם שלנו.
הוא גם אומר חולם שנוכל לדבר בלי להילחם - בבית שלי, ואני חושבת שבסוףו של דבר זה השאיפה הגדולה של בני הדור שלנו, שהלוואי שלמרות כל הבעיות שלנו שנמצאות בבית שלנו, מדינת ישראל, נוכל לדבר מבלי להלחם.


Shaked Shedlezky
מבצע:
לחן:
מעוררת
מעוררת
play
Crossover
play
22
plus המוזיקה שלי
22 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
Shaked Shedlezky
0 תגובות