loader
day

הדג נחש- עוד יהיה טוב

לתפיסתי שיר זה מייצג את הביחד של בני הדור שלנו ואף משמש סוג של גשר.
הוא מדבר על כך שהבן של הפועל בא לבקר והם היו מביאים לו בגדים , כי אנשים זה אנשים.
זה מזכיר לנו לשלא משנה מה אנחנו ביחד והדברים הקטנים יכולים לגשר על הבעיות הגדולות והקשות בעם שלנו.
הוא גם אומר חולם שנוכל לדבר בלי להילחם - בבית שלי, ואני חושבת שבסוףו של דבר זה השאיפה הגדולה של בני הדור שלנו, שהלוואי שלמרות כל הבעיות שלנו שנמצאות בבית שלנו, מדינת ישראל, נוכל לדבר מבלי להלחם.


Shaked Shedlezky
מעוררת
מעוררת
play
Crossover
play
193
plus המוזיקה שלי
193 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
Shaked Shedlezky
0 תגובות