loader
day

ברכנו זהבה בן

ברכנו השם אלוקינו
בכל, בכל מעשה ידינו
ברכנו השם אלוקינו
וברך, וברך את שנתנו
ותן תן תן, תן טל ומטר
על פני האדמה, על פני האדמה


David Lachmy
מבצע:
זהבה בן
מילים:
מן מקורות
לחן:
אביהו מדינה
מעשירה
מעשירה
play
יהודית
play
189
plus המוזיקה שלי
189 צפיות
+ עוד
David Lachmy
Ori Leshman
0 תגובות