loader
day

אור גדול מאיר הכל

אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות
להתחיל הכל מהתחלה
כמו לנשום בפעם הראשונה
אני כאן אני לא מתבזבז יותר

ואם יכולתי רק לזכור
לכל אחד יש את הדרך לעבור
אבל בסוף כשזה נגמר
יש תשובה לכל דברנחמן
מבצע:
אמיר דדון
מעשירה
מעשירה
play
ישראלי
play
451
plus המוזיקה שלי
451 צפיות
+ עוד
Ori Leshman
נחמן
שמואל בן דב
0 תגובות