loader
day

שיר העבודה והמלאכה

מי יצילנו מרעב? מי יאכילנו לחם רב? מי ישקנו כוס חלב? למי תודה, למי ברכה?
התשובה לשאלות הללו עבור יהודי הגולה, טרם הציונות והעליות לארץ הייתה ודאי צריכה להיות- אלוהים.
אולם לביאליק יש תשובה אחרת, מוחצת עבור החלוצים, אנשי היישוב.
מי שיצילו אותנו הם רק- העבודה והמלאכה!!!


Ori Leshman
מבצע:
קולות שלובים
מילים:
חיים נחמן ביאליק
לחן:
מעשירה
מעשירה
play
ישראלי
play
667
plus המוזיקה שלי
667 צפיות
+ עוד
zivit
Michal Graf
יעל ברגר
Idan Rozenzveig
Dekel Shlomovitz
Snir Yeish
Tom Divon
Gal Yehzkel
מרגו אלוש
Mor David
Ofir Zigron
Vardit Ela Rotem
תומר פישר
Nitza Gletzer
Dotan Shechter
music communication
השיר הישראלי 1 2016
גלי גושן
Omer Velleman
דרור ילון
2 תגובות
תומר פישר
תומר פישר
עיבוד של אלון אולארצ'יק.. :)
פברואר 11, 2016 16:22
Tom Divon
Tom Divon
האידיאולוגיה תמיד - ועודנה - משחקת תפקיד חשוב בשירים. כך, עשרות שנים אחורה אנו עדים למלחין נחום נרדי, שהלחין את "שיר העבודה והמלאכה" (מילים: ביאליק). שיר שכולו תחושה של עצמאות ועשייה. אפשר כמעט להריח את האדמה המעובדת כאשר מאזינים למוסיקה. כמו שירים אחרים באותה תקופה, גם שיר זה מושתת על טקסטים של אהבת היישוב ועל כך שאלוהים כבר לא יציל אותנו ("בעד ארצנו").
נובמבר 12, 2015 15:09