loader
day

הכל עובר חביבי מסיבה של סמבה

מסיבה של סמבה
אף אחד לא נם בה
מסיבה שחם בה
קצב עוד לא תם בה
מסיבה של סמבה
וכולם וכולם בה
מה עליז ליבם בה
איזו מסיבה
David Lachmy
מבצע:
הכל עובר חביבי
מילים:
לאה שילון
לחן:
הנרי ברטר
מעשירה
מעשירה
play
ישראלי
play
111
plus המוזיקה שלי
מה השיר גורם לך להרגיש
0 תגובות