loader
נעמה נ
נעמה נ
מוסיקה ישראלית החזירה אותי לישראל לאחר שנים ארוכות בחו״ל. מוסיקה יש בה הכל - מתח והרפיה, הרמוניה וקקופוניה, ביחד ולחוד, פשוט ומורכב, כמו החיים.
ההמלצות שלי
לכל הממליצים