loader
groups

קבוצות - דיאלוג מוזיקלי

עוגה עוגה עד הכבש הששה עשר - לגדול עם המוזיקה
עוגה עוגה עד הכבש הששה עשר - לגדול עם המוזיקה
מנהל: Mai Israeli Leshman
3 משתתפים
אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
מנהל: Ori Leshman
39 משתתפים
השיר הישראלי החדש הבינתחומי 2017
השיר הישראלי החדש הבינתחומי 2017
מנהל: Ori Leshman
132 משתתפים
שכבה ג בית ספר עליות
שכבה ג בית ספר עליות
מנהל: סמדר גסקס
25 משתתפים
סטודנטים מספרים
סטודנטים מספרים
מנהל: סטודנטים מספרים
3 משתתפים
הגיע זמן מוסיקה
הגיע זמן מוסיקה
מנהל: שירה שוורץ
1 משתתפים
השיר הישראלי עד שנות ה 70 הבינתחומי 2017
השיר הישראלי עד שנות ה 70 הבינתחומי 2017
מנהל: Ori Leshman
24 משתתפים
מוזיקה כתקשורת 2017
מוזיקה כתקשורת 2017
מנהל: Ori Leshman
27 משתתפים
שירים מטיילים
שירים מטיילים
מנהל: אורית פרקס
4 משתתפים
שירים בפיג'מה
שירים בפיג'מה
מנהל: אורלי חרותי
4 משתתפים
השירים שלנו
השירים שלנו
מנהל: מרגלית ווייס
4 משתתפים
מצטיינים הקריה האקדמית אונו 2017
מצטיינים הקריה האקדמית אונו 2017
מנהל: Ori Leshman
38 משתתפים
מורים למוזיקה באר שבע
מורים למוזיקה באר שבע
מנהל: Ori Leshman
14 משתתפים
MT Musical Dialogue
MT Musical Dialogue
מנהל: maalottarshiha
55 משתתפים
דיאלוג מוזיקלי 2017
דיאלוג מוזיקלי 2017
מנהל: Ori Leshman
40 משתתפים
הלחנה למתקדמים מיוזיק 2017
הלחנה למתקדמים מיוזיק 2017
מנהל: Ori Leshman
11 משתתפים
לווינסקי סדנה 2017
לווינסקי סדנה 2017
מנהל: Ori Leshman
7 משתתפים
שירת הארץ
שירת הארץ
מנהל: Ori Leshman
30 משתתפים
מרכז אדלר לאפזיה
מרכז אדלר לאפזיה
מנהל: רון
9 משתתפים
הסגנון הקלאסי 2016 הבינתחומי
הסגנון הקלאסי 2016 הבינתחומי
מנהל: Ori Leshman
39 משתתפים
Music as a means of communication
Music as a means of communication
מנהל: Ori Leshman
38 משתתפים
המוזיקה שתעשה לי את היום
המוזיקה שתעשה לי את היום
מנהל: Ori Leshman
19 משתתפים
מוזיקה בטיפול
מוזיקה בטיפול
מנהל: יפעת גלבר
23 משתתפים
הלחנה למתקדמים מיוזיק
הלחנה למתקדמים מיוזיק
מנהל: Ori Leshman
12 משתתפים
2016 השיר הישראלי הבינתחומי
 2016 השיר הישראלי הבינתחומי
מנהל: Ori Leshman
37 משתתפים
מצטיינים הקריה האקדמית אונו
מצטיינים הקריה האקדמית אונו
מנהל: Ori Leshman
25 משתתפים
עיבודים
עיבודים
מנהל: Ori Leshman
7 משתתפים
אקדמיה למוזיקה פיתוח קול
אקדמיה למוזיקה פיתוח קול
מנהל: Mai Israeli Leshman
14 משתתפים
דיאלוג מוזיקלי
דיאלוג מוזיקלי
מנהל: Ori Leshman
31 משתתפים