loader
groups

קבוצות - המוזיקה ככלי לדיאלוג

2018 אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
 2018 אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
מנהל: Ori Leshman
55 משתתפים
המוזיקה ככלי לדיאלוג 2018
המוזיקה ככלי לדיאלוג 2018
מנהל: Ori Leshman
37 משתתפים
יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית
יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית
מנהל: Ori Leshman
41 משתתפים
סטודנטים מספרים
סטודנטים מספרים
מנהל: סטודנטים מספרים
3 משתתפים
עוגה עוגה עד הכבש הששה עשר - לגדול עם המוזיקה
עוגה עוגה עד הכבש הששה עשר - לגדול עם המוזיקה
מנהל: Mai Israeli Leshman
3 משתתפים
פרטיות בעולם הדיגיטלי
פרטיות בעולם הדיגיטלי
מנהל: רוני הירשפרונג
2 משתתפים
המוזיקה ככלי לדיאלוג רב תרבותי 2018
המוזיקה ככלי לדיאלוג רב תרבותי 2018
מנהל: Ori Leshman
47 משתתפים
המוזיקה ככלי לדיאלוג בית הלוחם
המוזיקה ככלי לדיאלוג בית הלוחם
מנהל: Ori Leshman
11 משתתפים
מוזיקה ומגדר
מוזיקה ומגדר
מנהל: עומר
5 משתתפים
מתנדבי איחוד הצלה
מתנדבי איחוד הצלה
מנהל: יחיאל ועקנין
9 משתתפים
The Rhythm Of The Team
The Rhythm Of The Team
מנהל: Ido Druckman
6 משתתפים
הסטודיו הרב תחומי
הסטודיו הרב תחומי
מנהל: Mai Israeli Leshman
14 משתתפים
המוזיקה בתקופה הרומנטית
המוזיקה בתקופה הרומנטית
מנהל: Ori Leshman
20 משתתפים
הגיע זמן מוסיקה
הגיע זמן מוסיקה
מנהל: שירה שוורץ
8 משתתפים
השיר הישראלי עד שנות ה 70 הבינתחומי 2017
השיר הישראלי עד שנות ה 70 הבינתחומי 2017
מנהל: Ori Leshman
24 משתתפים
מוזיקה כתקשורת 2017
מוזיקה כתקשורת 2017
מנהל: Ori Leshman
27 משתתפים
המוזיקה ככלי לדיאלוג רב תרבותי
המוזיקה ככלי לדיאלוג רב תרבותי
מנהל: Ori Leshman
38 משתתפים
MT Musical for Dialogue
MT Musical for Dialogue
מנהל: maalottarshiha
55 משתתפים
2017 אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
2017 אמנות השיר משוברט ועד הדג נחש
מנהל: Ori Leshman
45 משתתפים
השיר הישראלי החדש הבינתחומי 2017
השיר הישראלי החדש הבינתחומי 2017
מנהל: Ori Leshman
133 משתתפים
דיאלוג מוזיקלי 2017
דיאלוג מוזיקלי 2017
מנהל: Ori Leshman
41 משתתפים
לווינסקי סדנה 2017
לווינסקי סדנה 2017
מנהל: Ori Leshman
7 משתתפים
שירת הארץ
שירת הארץ
מנהל: Ori Leshman
31 משתתפים
מרכז אדלר לאפזיה
מרכז אדלר לאפזיה
מנהל: רון
9 משתתפים
שכבה ג בית ספר עליות
שכבה ג בית ספר עליות
מנהל: סמדר גסקס
25 משתתפים
Music as a means of communication
Music as a means of communication
מנהל: Ori Leshman
38 משתתפים
המוזיקה שתעשה לי את היום
המוזיקה שתעשה לי את היום
מנהל: Ori Leshman
22 משתתפים
מוזיקה בטיפול
מוזיקה בטיפול
מנהל: יפעת גלבר
27 משתתפים
2016 השיר הישראלי הבינתחומי
 2016 השיר הישראלי הבינתחומי
מנהל: Ori Leshman
37 משתתפים
מצטיינים הקריה האקדמית אונו
מצטיינים הקריה האקדמית אונו
מנהל: Ori Leshman
25 משתתפים
אקדמיה למוזיקה פיתוח קול
אקדמיה למוזיקה פיתוח קול
מנהל: Mai Israeli Leshman
14 משתתפים
דיאלוג מוזיקלי
דיאלוג מוזיקלי
מנהל: Ori Leshman
31 משתתפים